Calendari fiscal

Impost sobre Vehicles de Traccio Mecanica: de l'1 de marc al 3 de maig de 2017.

Impost sobre Bens Immobles Urbans no domiciliats: del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Impost sobre Bens Immobles de caracteristiques especials, del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Impost sobre Bens Immobles Urbans domicilats: es cobraran en tres terminis, 3 de juliol, 1 de setembre i 2 de novembre de 2017.

Taxa per Gestio de Residus Domestics no domiciliats: del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Taxa per Gestio de Residus Comercials no domiciliats: del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Taxa per Gestio de Residus Comercials domiciliats: 1 d'agost de 2017.

Taxa per Manteniment de Cementiri Municipal: del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Mercat Municipal (1er semestre): del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Mercat Municipal (2n semestre): de l'1 de setembre al 3 de novembre de 2017.

Impost sobre Bens Immobles Rustics: de l'1 de setembre al 2 de novembre de 2017.

Impost sobre Bens Immobles Rustics construits: de l'1 de setembre al 2 de novembre de 2017.

Taxa per Gestio de Residus Domestics domiciliats: 1 d'agost de 2017.

Taxa per Gestio de Residus comercials mercat, 1r semestre: del 2 de maig al 4 de juliol de 2017.

Taxa per Gestio de Residus comercials mercat, 2n semestre: de l'1 de setembre al 3 de noviembre de 2017.

Impost sobre Activitats Economiques: del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017.

Taxa per Servei de Clavegueram: de l'1 de setembre al 3 de novembre de 2017.

Taxa per Entrada de Vehicles (Guals): de l'1 de setembre al 3 de novembre de 2017.

Per a mes informacio i domiciliar els vostres rebuts, podeu consultar la pagina web de l'Organisme de Gestio Tributaria.

http://orgt.diba.cat/esp/municipi.asp