Casament civil

Què és i en què consisteix:

És la formalització d'un casament civil en alguna de les sales que l'Ajuntament habilita a aquest efecte.

Qui ho pot fer?

Qualsevol parella amb capacitat legal per a formalitzar un matrimoni civil.

Quina documentació cal aportar?

Amb anterioritat a la fixació de la data del casament, cal haver tramitat el corresponent expedient al Jutjat de Pau o Registre Civil de la població on els contraents siguin empadronats.

Cal tenir en compte que des del començament de la tramitació fins que es pugui realitzar la cerimònia passarà com a mínim un termini de tres mesos.

Un cop s'hagi decidit la data de la cerimònia, cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament, per tal de comprovar la disponibilitat de la data escollida, en funció del calendari de casaments.

A continuació, s'ha de presentar una instància a l'Ajuntament (disposeu dels models a peu de pàgina), indicant si el casament serà amb o sense cerimònia, així com tota la informació complementària (nombre de convidats, idioma, música, anells...).

Quin cost té?

D'acord amb l'ordenança fiscal número 18 B vigent, la quota a pagar pels serveis de la celebració de casaments és la següent:

- Parelles en les que un dels contraents, com a mínim, estigui empadronat a Pineda de Mar:

Casaments que es celebrin en horari laboral de l'Ajuntament: exempts de pagament.
Casaments fora del horari laboral de l'Ajuntament: 50 €. Excepte si tots dos contraents es troben en situació d'atur i no cobren cap subsidi per aquest concepte. En aquest cas estarà també exempt de pagament.

- Parelles en les que cap dels contraents estigui empadronat a Pineda de Mar:

Casaments que es celebrin en horari laboral de l'Ajuntament: 200 €.
Casaments que es celebrin fora de l'horari laboral de l'Ajuntament: 300 €.

Aquestes quantitats s'hauran d'ingressar al compte corrent del Banc de Santander 0049 1577 37 2110147877.

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds es poden fer sempre. Les cerimònies es duran a terme de dilluns a divendres matí, segons hores convingudes o dissabtes al matí d'11.00 a 13.30 hores, a la sala de plens i de 12.30 a 13.30 hores, a Can Comas.

Quina regidoria o servei és responsable?

Alcaldia.

On i quan es pot fer?

La instància cal presentar-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça Catalunya, 1), de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h., prèvia conversa amb Alcaldia per tal de determinar la data de la cerimònia.

Quant temps es triga?

És convenient planificar el casament amb la màxima antelació possible, per tal de que aquest es pugui celebrar en la data escollida.

 

AdjuntMida
casament_civil_amb_cerimonia.pdf383.08 KB
casament_civil_sense_cerimonia.pdf375.29 KB