Cessió d'espais de Can Comas

Què és i en què consisteix:

En la cessió i/o lloguer dels espais i material tècnic de Can Comas (espai de dinamització cultural ubicat a la plaça Catalunya, número 3), prèvia sol·licitud i obtenció de la corresponent autorització. Podeu consultar el reglament d'ús i gestió de l'equipament cultural de Can Comas aquí.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Aquelles entitats inscrites al Registre Oficial d'Entitats de la Vila i/o altres institucions, organismes, grups professionals o empreses.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar una sol·licitud. Trobareu el model aquí. Us preguem que el llegiu acuradament, ja que inclou les pautes d'utilització de la cessió dels espais.

Quin cost té?

De conformitat amb l'Ordenança Fiscal núm. 18 A per la utilització de béns, serveis i instal·lacions municipals, cal el pagament d'una taxa que s'haurà de fer efectiva prèviament a l'ús de l'espai. Per a l'any 2015 aquesta taxa és de 37,25 € per dia. Tanmateix, les entitats sense afany de lucre inscrites al Registre Oficial d'Entitats de la Vila gaudeixen de l'exempció de l'esmentada taxa.

En quines dates es pot fer?

La sol·licitud d'utilització s'ha de presentar amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'ús de l'espai prevista. És recomanable consultar prèviament amb els responsables de Can Comas la disponibilitat de l'espai requerit.

Quina regidoria o servei és responsable?

La Regidoria de Cultura i Ciutadania.

On i quan es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud cal que sigui presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, presencialment o bé per correu postal.

Quant temps triga la resposta?

Rebreu una resposta a la vostra sol·licitud amb prou antelació a la de la data sol·licitada.

AdjuntMida
cessio_espais_can_comas_2018.pdf1.17 MB