Comunicació

El Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Pineda de Mar (comunicacio@pinedademar.org) és el responsable de coordinar l’estratègia de comunicació corporativa del consistori pinedenc aplicat en els diferents mitjans de comunicació públics que disposa.
 
En aquests moments l’Ajuntament de Pineda de Mar té en funcionament una emissora de ràdio “Ràdio Pineda” amb la seva web de notícies (www.radiopineda.com); un butlletí d’informació municipal anomenat “A prop”, i la web del propi consistori www.pinedademar.cat que també té un apartat de notícies.
 
A més, el Departament de Comunicació també es responsabilitza de les relacions amb els mitjans de comunicació externs, planifica i encarrega la publicitat i màrqueting institucional i es responsabilitza de la identitat corporativa i la senyalització.