Coneix l'Ajuntament

El 13 de juny de 2015 es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de constitució del Consistori sorgit de les eleccions municipals del 24 de maig i que governarà la ciutat durant el mandat 2015 – 2019.

Xavier Amor i Martín (PSC-CP) va ser elegit alcalde de Pineda de Mar (amb 12 vots a favor de la seva candidatura). Amor presideix per tercera vegada consecutiva la Corporació local.

El Consistori està integrat per 21 membres: 10 regidors/es del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés; 5 d'Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Pineda - Acord Municipal; 2 de Convergència i Unió; 1 del Partit Popular / Partido Popular; 1 de Pineda Sí Puede; 1 d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa; i 1 de Ciutadans Partido de la Ciudadanía.

Tanmateix, el dia 2 de juliol de 2015 es va desenvolupar l'anomenat Ple de Cartipàs, en el que s'aprova l'organització del consistori, els membres de cadascun dels òrgans de l'Ajuntament, les seves competències, i la periodicitat de les seves reunions. Podeu consultar-lo aquÍ:

Cartipàs 2015-2019. Aprovat inicialment pel Ple de data 2 de juliol de 2015. Inclou les modificacions posteriors. Actualitzat a data 1 de febrer de 2018. Igualment també podeu consultar el Reglament Orgànic Municipal.

L'Ajuntament de Pineda de Mar és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s'organitza amb la següent estructura:

Organització municipal bàsica:

Organització municipal complementària:

Organització per a la gestió directa de serveis: