Junta de Govern Local

La Junta de Govern s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior a set mebres assistents, sense perjudici de l'assistència d'altres regidors amb veu i sense vot. Els membres de la Junta de Govern són designats per l'alcalde de Pineda de Mar.

La Junta de Govern es reuneix cada divendres no festiu a les 9.30 hores.
Segons el Decret de 27 de juliol de 2018 els membres de la Junta de Govern són:

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Alcalde Xavier Amor Martin  
1r tinent d’alcalde Sílvia Biosca i Estopà  
2n tinent d’alcalde Jordi Masnou i Ridaura  
3r tinent d’alcalde Santiago Macip i Esteller  
4a tinent d’alcalde Antoni Abad i Guillén  
5a tinent d’alcalde Sandra Villarte Pazos  
6è tinent d’alcalde Sònia Moraleda Campayo  
7a tinent d’alcalde Pilar Fernández i Pareja  

 

AdjuntMida
DECRET_MOD COMPOSICIÓ MEMBRES JGL.pdf289.91 KB
2019_03_DELEGACIONS DE L_ALCALDIA A LA JGL.pdf73.22 KB
2019_08_DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.pdf43.04 KB