Pressupostos

Posem a la vostra disposició la informació sobre els pressupostos de l'Ajuntament, tant pel fa a l'exercici actual com a anys anteriors:
Exercici 2016

Pressupost inicial

Estat d'execució:

Exercici 2015

Pressupost inicial

Exercici 2014

Pressupost inicial

Informació sobre morositat

Exercici 2013

Pressupost inicial

Estat d'execució del pressupost
(1r trimestre)

(2n trimestre)

(3r trimestre)

(4t trimestre)

Informació sobre morositat

Exercici 2012
Liquidació del pressupost

Exercici 2011

Exercici 2010

Exercici 2009

Exercici 2008

Exercici 2007