Regidors

Segons els resultats de les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015, el consistori pinedenc resta format per les següents persones:

Nom i Cognoms

Grup polític

Sr. Xavier Amor Martín | xamor@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Alcalde

PSC

Sra. Sílvia Biosca Estopà | sbiosca@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Primera Tinenta d'Alcalde, coordinadora de Govern, Presidència, Planificació i Comunicació, Centre Innova i Promoció Econòmica, Comerç, Mercats i Agricultura.

PSC

Sr. Jordi Masnou Ridaura | jmasnou@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens


2n tinent d'alcalde.
Coordinador de l'Àrea de Territori. Urbanisme, Grans Projectes, Obres Municipals, Medi Ambient i Platja, Parcs i Jardins.

PSC

Sr. Santiago Macip Esteller | smacip@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

3r tinent d'alcalde.
Regidor de Cultura, Esports i Salut.

PSC

Sr. Antoni Abad Guillén | aabad@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

4rt tinent d'alcalde.

Regidoria de Informàtica, Hisenda, Gestió de la contracció - Compres, Recursos humans i Llicències i Comunicacions: Obres i Activitats.

 

PSC

Sra. Sandra Villarte Pazos | svillarte@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

5è tinenta d'alcalde.
Regidora de Serveis Municipals, Participació Ciutadana, Associacions de Veïns i Pla de Barris.

PSC

Sra. Sònia Moraleda Campayo | smoraleda@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

6è tinenta d'alcalde.
Regidora d'Educació i Joventut.

PSC

Sra. Mª Pilar Fernández Pareja | pfernandez@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

7a tieneta d'alcalde
Regidora de Benestar Social, Gent Gran i Igualtat, Habitatge i garantia energètica.

 

PSC

Sr. Francisco Javier Aguirre Rodríguez-Portugués | fjaguirre@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor de Seguretat i Mobilitat, Ocupació de Via Pública i Disciplina.

PSC

Sr. Francisco Castro Olivares | fcastro@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor de Platges, Parcs i Jardins.

PSC

Sr. Francesc Horta Hernández | fhorta@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

PDeCAT

Sra. Patricia Jara Verdura Bastias | pverdura@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidora 

PDeCAT

Sra. Mònica Palacín París | mpalacin@pinedademar.orgCurriculum | Declaració de Bens

 

ERC

Sra. Meritxell Mateu Estopa | meritxell.mateu@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de bens

Regidora

ERC

Sr. Josep Serra Alsina | jserra@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

ERC

Sra. Maria Carmen Vila Zurano | mcvila@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidora

ERC

Sr. Francesc Gil González | fgil@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

ERC

Sr. Diego Sánchez Simón | dsanchez@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

PP

Sr. Jose Luis Fernández Vera | jlfernandez@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

PSP

Sr. Marcos Ortega Canillas | mortega@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

ICV-IU-EA

Sr. Javier Lacruz Algarate | jlacruz@pinedademar.org | Curriculum | Declaració de Bens

Regidor

Cs