Validació de documents electrònics

Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Ajuntament de Pineda de Mar.

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l’autenticitat.