Llicència d'ús dels mòduls d'oficina pel viver d'empreses del Centre Innova

Què és i en què consisteix:

En la presentació d'una sol·licitud per a l'obtenció de la llicència per a l'ús privatiu dels mòduls d'oficina pel viver d'empreses del Centre de Desenvolupament Econòmic i Empresarial Innova, situat al carrer Torres Quevedo, 16, cantonada amb el carrer Anoia.

Qui la pot presentar?

Totes aquelles persones que tinguin un projecte empresarial, preferentment catalogat dins dels nous filons d'ocupació, i vulguin fer-lo realitat, així com les empreses ja constituïdes i que comptin amb menys d'un any d'antiguitat.

Quina documentació cal aportar?

Cal presentar una sol·licitud, acompanyada d'un sobre tancat amb la documentació detallada en el punt 7 de les bases reguladores del concurs, que, igual que la sol·licitud, podeu trobar a peu de pàgina, i que us preguem que llegiu acuradament.

Quin cost té?

La sol·licitud no té cap cost. El beneficiari de l'autorització d'ús haurà de satisfer el corresponent preu públic d'ocupació de domini públic que estableixi l'Ordenança Fiscal Municipal per a cada exercici amb periodicitat mensual, dintre dels cinc primers dies de cada mes.

En quines dates es pot fer?

Sempre, amb la condició de que hi hagi oficines disponibles.

Quina regidoria o servei és responsable?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

On i quan es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud de participació cal que sigui presentada presencialmente a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Quant temps triga la resposta?

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió de selecció de projectes. Una vegada emès el corresponent informe es procedirà a l'adjudicació d'espais, mitjançant Resolució d'Alcaldia i notificada als interessats, que podran ocupar el mòdul a data d'efectes del 1 del mes immediatament posterior.

AdjuntMida
bases_concurs_atorgament_moduls_viver_empreses_centre_innova.pdf168.32 KB
solicitud_modul_viver_empreses_centre_innova.pdf1.09 MB