Certificat de Convivència

Què es?: 
És el document que emès per l'Ajuntament acredita l'empadronament d'una o diverses persones en un domicili, tal com consta en el Padró Municipal d'Habitants.
Qui el pot demanar: 
Tothom
Requisits: 
Residència habitual a Pineda
Com/a on demanar-ho: 
Ajuntament
Cost: 
Termini: 
Tags: