Objectius

Atès que el Pla d’Acció ple Civisme ha de tenir uns objectius i estratègies eminentment pedagògics, es considera adient que una part important de les accions del programa es desenvolupin en coordinació amb els centres d’educació primària i secundària del municipi.

  1. PROGRAMA D’ACCIONS EDUCATIVES:  Desenvolupament d’un programa d’accions educatives, de sensibilització, i de foment dels valors i els comportaments cívics que es volen incentivar.
  2. PROGRAMA DE COMUNICACIÓ: Un pla de comunicació per al conjunt del Pla d’Acció que doni la màxima difusió possible a les acciones i, sobretot, als missatges que es volen promoure.

  3. PROGRAMA D’INCENTIUS: Posada en marxa d’un programa a través del qual incentivar positivament aquells valors, actituds i comportaments que contribueixin a una millora convivència ciutadana.

La coordinació dels tres programes esmentats es realitzarà a través d’una comissió de seguiment formada pels regidors d’Educació, Seguretat Pública i Ciutadania i Barris, per tècnics municipals i pel suport de tècnics externs en matèria de civisme.