Benvinguda

 

El debat respecte els espais de treball ha sigut, des dels inicis de la revolució industrial, un dels camps arquitectònics de major activitat. La necessitat d'albergar noves activitats imposades per les activitats incipients ha donat lloc a tipologies que han enriquit tant a la pròpia especificitat de la disciplina com a les ciutats que comprenen aquestes arquitectures. En aquest sentit, es fàcil recordar ciutats i edificis que s'han convertit en brillants exemples d'aquests avenços.

Una d'aquestes tipologies és la d'edifici d'oficines. Inicialment, aquesta tipologia es resolia dintre de construccions industrials, com a espais residuals en els que situar els incipients instruments administratius amb els que es contava. A mida que creixia la complexitat de les empreses i que la tecnologia oferia noves possibilitats a la construcció, les cèl·lules administratives -oficines- requreiren arquitectures més específiques. Potser el punt més àlgid d'aquesta evolució es l'aparició, a les ciutats nord-americanes a finals del segle XIX, de l'edifici gratacels.

El creixent progrés social dels nostres temps ha transformat completament el mode de concebre aquests espais per al treball. En definitiva, el paper que juga la tecnologia és determinant, i per tant, qualsevol intent d'investigació sembla estèril sense tenir en compte aquestes premisses. Els exemples que des de mitjans del segle XX millor han il·lustrat aquest progrés giren al voltant de les diferents concepcions tecnològiques: des de les posicions desenvolupistes dels anys seixanta fins a les actuals sensibilitats ecològiques i de respecte al medi ambient, passant per les utopies ultra-tecnològiques dels setanta o la necessitat de comunicació dels vuitanta.

En aquest sentit, el rerafons històric de realitzacions anteriors són el fonament que legitima unes i altres opcions. És a dir, recuperar de manera superficial els signes o característiques d'altres estratègies sense comprendre la intencionalitat o anàlisis més profunds és abocar el treball a un absolut fracàs.