Jo reciclo orgànica

Comença la recollida de l'orgànica a Pineda de Mar

Fins ara, a Pineda de Mar, separem el paper i cartró, els envasos lleugers i el vidre per reciclar-los. També disposem d’una deixalleria per portar-hi els residus tòxics i perillosos, voluminosos i d'altres. Ara farem un pas més enllà i començarem a reciclar la matèria orgànica, un dels residus que més generem a casa i que és més fàcilment reciclable. La matèria orgànica que separarem correctament a casa, la dipositarem als contenidors marrons que trobarem instal•lats al carrer, al costat dels contenidors de resta. Els residus orgànics recollits es portaran a la planta de compostatge de Granollers, on faran compost, adob per a les plantes.

Què és la fracció orgànica?

La fracció orgànica dels residus municipals està constituïda fonamentalment per les restes de menjar i les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós.

Separant els residus orgànics evitem la pèrdua de recursos, augmentem la recollida selectiva del nostre municipi i disminuïm els residus que, un cop a l’abocador, generen males olors i encareixen els costos de gestió i manteniment d’aquestes instal•lacions.

Per ajudar-vos a separar correctament els residus orgànics i per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir, properament un equip d’educadors ambientals passarà per casa vostra per informar-vos sobre la nova recollida i lliurar-vos el vostre kit per a la separació de l’orgànica a la llar.

En cas que no us trobem a casa, podeu passar a recollir el vostre kit als punts informatius que instal•larem als diferents barris de la vila, en les dates i horaris següents:

•    Plaça d'Espanya:
dissabte 25 d'octubre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h i
diumenge 26 d'octubre, de 10.00 a 14.00 h

•    Plaça del Mar
dissabte 1 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 2 de novembre, de 10.00 a 14.00 h

•    Plaça del Carme
dissabte 8 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 9 de novembre, de 10.00 a 14.00 h

•    Plaça de les Creus
dissabte 15 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 16 de novembre, de 10.00 a 14.00 h

•    Plaça de Pau Casals
dissabte 22 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 23 de novembre, de 10.00 a 14.00 h

•    Plaça Reis Catòlics
dissabte 29 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 30 de novembre, de 10.00 a 14.00 h

•    Zona verda de Can Feliu de Manola (camp de futbol)
dissabte 6 de desembre, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
diumenge 7 de desembre, de 10.00 a 14.00 h

Per celebrar l’inici del nou servei, us convidem a venir a la Festa de l’Orgànica, que organitzarem a cada barri de la vila, on hi haurà una zona d’animació infantil per a petits i grans amb tallers amb materials reciclats i un inflable gegant. Us hi esperem!

•    Diumenge 26 d’octubre, de 10.00 a 14.00 h, plaça d'Espanya
•    Diumenge 2 de novembre, de 10.00 a 14.00 h, plaça del Mar
•    Diumenge 9 de novembre, de 10.00 a 14.00 h, plaça del Carme
•    Diumenge 16 de novembre, de 10.00 a 14.00 h, plaça de les Creus
•    Diumenge 23 de novembre, de 10.00 a 14.00 h, plaça de Pau Casals
•    Diumenge 30 de novembre, de 10.00 a 14.00 h, plaça dels Reis Catòlics
    Diumenge 7 de desembre, de 10.00 a 14.00 h, zona verda de Can Feliu de Manola (camp de futbol)

Recordeu que cal continuar separant el paper i cartró al contenidor blau, el vidre al contenidor verd i els envasos lleugers (ampolles de plàstic, llaunes, brics, etc.) al contenidor groc.

Quan tingueu residus voluminosos (mobles i electrodomèstics) o especials (piles, olis, aparells electrònics, etc.) per llençar, cal que els porteu a la Deixalleria Municipal, al carrer de Mèxic, núm. 1 de Pineda de Mar.