Anteriors edicions

LA MARCA com a eina generadora d'activitat econòmica
V Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme

Les Jornades Econòmiques que va organitzar l’Ajuntament de Pineda de Mar en la seva cinquena edició es van fer els dies 22 i 23 d’octubre de 2009. A més, van coincidir amb un canvi d’ubicació i trasllat a les dependències del Centre Innova.
Per tal de dotar-les de més dinamisme i proximitat a les empreses i comerços locals, la Regidoria de Desenvolupament Econòmic va creure convenient plantejar unes Jornades Econòmiques enfocades directament a tots els sectors d’activitat econòmica de la zona. Per això, les Jornades Econòmiques es van moure al voltant de “La marca com a eina regeneradora d’activitat econòmica”.

L’Activitat Econòmica des de la Planificació Estratègica Territorial
IV Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme

En aquesta IV edició, l’objectiu que es va perseguir va ser fer una reflexió sobre activitat econòmica des del mateix territori.
La planificació de les IV Jornades va estar vinculada als diferents projectes i accions que s’han dut a terme des del mateix Ajuntament de Pineda de Mar, sempre en coordinació amb el Consell Comarcal del Maresme i les institucions integrades en el territori. Són destacables, entre d’altres, la Revisió del Pla d’Acció de Promoció Econòmica, el Programa de dinamització de sectors emergents a l’Alt Maresme, el Pla estratègic de mobilitat als polígons industrials a l’Alt Maresme, i els plans estratègics tèxtils locals del Maresme impulsats per l’Associació de col•lectivitats tèxtils europees (ACTE).

La Competitivitat Local
III Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme

En aquesta tercera edició de les Jornades l’objectiu que es va perseguir va ser poder reflexionar des del mateix territori sobre la importància d’activar actuacions per millorar la competitivitat econòmica.

La planificació de les III Jornades va estar vinculada als diferents projectes i accions que es van dur a terme des del mateix Ajuntament de Pineda de Mar amb el Consell Comarcal del Maresme, així com de les institucions que participen en el nostre territori. Aquests  projectes són el Pla Estratègic del Maresme, el Programa de dinamització de sectors emergents a l’Alt Maresme, el Pla estratègic de mobilitat als polígons industrials a l’Alt Maresme, els plans estratègics tèxtils locals del Maresme impulsats per l’Associació de col•lectivitats tèxtils europees (ACTE).

El desenvolupament econòmic local. Reptes de futur
II Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme

En aquesta edició de les Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme, l’objectiu va ser oferir la possibilitat de reflexionar sobre el territori en clau de planejament territorial i de desenvolupament econòmic. Aquestes dues realitats ens han de permetre definir un model concret de territori que permeti ser atractiu no només per a les futures famílies que decideixin venir a viure a la nostra comarca cercant qualitat de vida, sinó també per a aquelles empreses que desitgin establir-se en el nostre territori cercant una conjuntura d’expansió econòmica i social que les faci créixer. Només això, pensar sobre quins tipus d’estratègies hem d’establir que fomentin la dinamització i el creixement sostingut de la comarca, és un repte de futur.

L’economia en el desenvolupament de les ciutats
I Jornades Econòmiques a Pineda de Mar i l’Alt Maresme

En aquestes I Jornades Econòmiques es van debatre les principals qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic de Pineda durant les properes dècades, tot posant sobre la taula les preocupacions del teixit social i empresarial i les innovacions i iniciatives que des del món legislatiu i polític es preveuen posar en pràctica per donar suport al creixement sostenible del benestar econòmic del país i molt especialment del Maresme.