L'Ajuntament de Pineda de Mar ha convocat els Ajuts de Promoció de l'Economia Local

14 de Agost de 2017

Pineda de Mar convoca per quart any consecutiu un programa d'ajuts per a empreses i persones emprenedores

 

 

l'Ajuntament de Pineda de Mar ha convocat els Ajuts de Promoció de l'Economia Local. L'objecte d'aquests és fomentar la creació, ampliació, adequació, trasllat d'iniciatives econòmiques, així com l'autoocupació i l'ocupació a Pineda mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial.

Línies d'ajut:

1. Ampliacions, adequacions i millores de locals comercials fetes entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017. Fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il.luminació, accessibilitat, obres de reforma de les instal.lacions i imatge interior (pintura).

2. Trasllat d'activitats des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració comercial de Pineda de Mar, del centre de Pineda als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda de Mar fets entre l'1 d'octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017. Fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte de projecte tècnic d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, que es produeixin a les instal.lacions on es duu a terme l'activitat, obres (reforma parcial o integral de les instal.lacions on es duu a terme l'activitat), instal.lacions (electricitat, aire condicionat) i imatge exterior (rètol, façana, aparador).

3. Foment de l'autoocupació: persones que hagin iniciat la seva activitat  a partir de l'1 d'octubre de 2016, amb domicili fiscal i/o local comercial obert al públic a Pineda de Mar i en el moment de la subvenció encara continuïn d'alta. Amb local comercial: subvenció única de 707,70€. Sense local comercial: subvenció única de 353,85€

4. Foment de la contractació: persones físiques o jurídiques amb centre de treball ubicat a Pineda de Mar que estiguin desenvolupant la seva activitat com a mínim des de fa 9 mesos en el moment de la formalització del contracte que contractin persones a l'atur procedents dels dipositius locals d'ocupació per un mínim de 3 mesos. En el moment de la sol.licitud de la subvenció hauran d'haver transcorregut 3 mesos des de l'inici i haver liquidat 3 mesos de quotes a la seguretat social. El contracte s'haurà d'haver formalitzat a partir de l'1 d'octubre de 2016.  Subvenció única de 707,70€ per un contracte mínim de 3 mesos i 100% de la jornada. Subvenció única de 353,85€ per un contracte mínim de 3 mesos i una jornada entre el 50 i el 75%. El nombre màxim de  contractes subvencionables per empresa és de 2.

El termini per la sol.licitud dels ajuts és des del dia 7 d'agost de 2017 fins el 30 de novembre de 2017.

Per a més infomació cal dirigir-se al Centre Innova de l’Ajuntament de Pineda de Mar (lreixach@pinedademar.cat) o al telèfon 93 767 15 60

Fitxers adjunts:

DocumentMida
Publicació BOPB 4 agost de 2017_0.pdf178.16 KB
Publicació BOPB 4 agost de 2017_1.pdf176.31 KB
Publicació BOPB 4 agost de 2017_2.pdf722.4 KB
Publicació BOPB 4 agost de 2017_3.pdf748.68 KB
Publicació BOPB 22 agost de 2016.pdf168.44 KB
Tornar Tornar  |  Més notícies mes
Compartir