Pineda aposta per ampliar la cobertura del servei d’assistència domiciliària

30 de Juliol de 2018

  • L’ Ajuntament preveu una despesa de 496.934 euros pel 2018 per reduir la llista d’espera
  •  Aquest servei se sol·licita a Serveis Socials, al carrer Major o a l’Oficina del Centre Cívic Poblenou

El ple va aprovar ahir la modificació de les bases reguladores del servei
d’ Atenció domiciliària i servei de neteja de la llar gestionat per
l’Ajuntament de Pineda de Mar. L’objectiu és fixar les bases pels serveis
d’atenció a persones i famílies en situació de mancances d’autonomia
personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars
i/o persones que necessiten ajuda en les activitats de la vida diària i en
les necessitats de la neteja en la llar. També s’inclou el servei ofert des
de l’any passat d’atenció a persones amb dependència sobrevinguda com per
exemple, el cas de les persones intervingudes quirúrgicament que
necessiten ajuda quan arriben a casa de forma puntual.

Aquestes bases tenen per objectiu:

1.- Millorar el model utilitzat fins ara, apostant per la gratuïtat dels
serveis per les persones beneficiàries i reduir la llista d’espera.

2.-Modificar els requisits d’accés en relació amb la situació de
dependència i/o risc social i a la situació econòmica del nucli familiar.
Quan major sigui el grau de dependència assignat i menor la capacitat
econòmica, major serà la puntuació per optar al servei. S’assegura, per
tant, l’atenció a les persones més necessitades del servei que no tenen
recursos per accedir a un servei privat.

3.-Establir un nou varem d’assignació màxima d´hores de servei setmanal per
redistribuir la bossa d’hores disponibles a un nombre més gran de persones
usuàries.

4.- Incorpora la priorització dels casos de risc social dins l’actuació
com per exemple persones maltractades, persones amb malalties mentals, etc.
En aquests casos, es reserva la possibilitat d’assignar un major nombre
d’hores de servei.

El resultat que es pretén aconseguir és atendre a més nombre de casos i
reduir la llista d’espera. A tal efecte, l’Ajuntament incrementa aquest any
el pressupost d’aquesta partida fins al topall del contracte vigent amb
l’empresa que realitza el servei. La demanda ha crescut considerablement com
a conseqüència de l’envelliment de la població dels darrers anys i
l’aplicació progressiva de la llei de la dependència del 2016. El 2014, per
exemple, la dedicació pressupostària era de 323.000 euros mentre que
enguany s'hi destinaran 496.934 euros, finançats al 57% per part de la
Generalitat de Catalunya.

Segons dades facilitades per la Diputació de Barcelona, el municipi de
Pineda de Mar té diagnosticades un alt nombre de persones amb dependència
(29 persones de cada 1000) mentre que en municipis semblants al nostre la
mitjana és de 22 persones de cada 1000. També s'atenen a més proporció de
persones majors de 65 anys (5,8%) que en municipis similars (4,3%). Es
destinen més euros per habitant pel SAD (20,1 euro per habitant) que en
municipis amb característiques sociodemogràfiques com el nostre (17,8 euros
per hab.).

La valoració del Servei d'Assistència Domiciliària a Pineda de Mar és molt
positiu. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona determina que el
perfil mitjà de les persones usuàries és d'una dona d'entre 80 i 89 anys
que viu sola, amb un/a fill/a que en té cura d'ell/a una mitjana de 5,5 dies
a la setmana i que li dedica entre 6,5 hores diàriament. 7 de cada 10
usuaris ho són des de fa més de 2 anys i La tasca assignada més habitual és
la higiene personal (60%). Tenint com a indicadors globals de referència la
personalització, la professionalitat dels treballadors, la coordinació i
funcionament de l'empresa assignada, l'Impacte i l'eficiència, el nivell de
satisfacció de les persones usuàries és d'un 81,62% i la puntuació global
és de 64,95 sobre 100, el que representa una valoració molt bona del servei.

El servei d'assistència a domicili es poden sol·licitar al departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Pineda de Mar, al carrer Major o a
l'oficina ubicada al Centre Cívic Poblenou.

Tornar Tornar  |  Més notícies mes
Compartir