Benestar Social, Igualtat i Gent Gran

La Regidoria de Benestar Social, Gent Gran i Igualtat té com a objectiu principal la programació, l’impuls i l’avaluació de les competències i actuacions encaminades a incidir i garantir el benestar de la ciutadania en matèria de serveis socials bàsics i assistencials i complementaris, així com la implementació de polítiques d’atenció a la gent gran i d’igualtat.

Contacte

Responsable polític:    Pilar Fernández Pareja,  Regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i Igualtat
Responsable tècnic:   Mercè Ginesta i Rey,   Coordinadora de Benestar Social
Adreça:    Major, 20
Població:    08397 Pineda de Mar
Telèfon:    93 767 15 60
Fax:    93 767 12 12
Correu electrònic:   benestarsocial@pinedademar.org
 

Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació en Benestrar Social, Igualtat i Gent Gran, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Gestió dels serveis socials d’atenció primària d’àmbit municipal
-    Serveis especialitzats d’infància, adolescència i família
-    Atenció a la gent gran
-    Persones amb disminució
-    Casals d’avis, Pineda Centre i Poblenou
-    Igualtat dona-home
-    Acció municipal contra la violència de gènere
-    Pla d’igualtat
 

   

Informació detallada sobre els serveis que s'ofereixen i tràmits relacionats

 

AdjuntMida
sessio_informativa__pirmis_vigents_nov_2011_v2.pdf154.46 KB