Servei d'àpats a domicili

Què és:

El servei d’àpats a domicili consisteix en portar a la llar dels beneficiaris el dinar i el sopar tots els dies de l’any. Aquest servei té en compte les necessitats dietètiques i nutricionals de cada beneficiari, garantint, d’aquesta manera, que realitzin una alimentació adequada i equilibrada.

Quins serveis s'ofereixen:

El servei s’oferirà a través d’una subvenció per fer front a la despesa de contractació d’un servei de prestació d’àpats a domicili o menjador/restaurant que compleixi els requisits establerts en les presents bases.

Aquesta subvenció es pot fer efectiva en diferents entitats acreditades per aquesta corporació municipal. La diferència entre el valor de la subvenció atorgada per l’Ajuntament i el preu del servei anirà a càrrec de l’usuari, i s’abonarà directament a l’entitat prestadora del servei.

La subvenció varia en funció de la situació econòmica del beneficiari.

Qui ho pot sol·licitar?

El servei es destinarà a persones i/o famílies que a causa de l’edat, per problemes de salut o situació de dependència, o per motius socials, es trobin mancats d’autonomia per a realitzar totes les activitats de la vida diària, i molt concretament es trobin amb dificultats a l’hora de preparar-se els àpats de manera adequada.

Requisits generals

 • Estar empadronat a Pineda de Mar.
 • Trobar-se en alguna de les següents situacions:
  • Dependència per a les activitats de la vida diària, obtenint una puntuació mínima de 4 punts en l’apartat de valoració de la dependència.
  • No seguir una dieta equilibrada o adequada pel seu estat de salut, o presentar símptomes evidents de malnutrició.
  • Presentar altres circumstàncies personals, familiars o de l’habitatge que dificultin a la persona la realització dels àpats bàsics.
 • Viure sol o amb persones que no els puguin atendre de manera continuada i suficient.
 • Disposar d’uns recursos nets per unitat familiar de convivència inferiors a 550,00 euros/mes.
 • Tenir suficient autonomia per escalfar i servir els àpats, així com per alimentar-se, o disposin d’algú que els ajudi a realitzar-ho.
 • Acceptar la recepció del servei.
 • Les condicions estructurals de l'habitatge i la seva accessibilitat han de garantir les condicions mínimes necessàries per a la prestació del servei amb seguretat per al/la treballador/a.

En quines dates es pot sol·licitar?

Sempre.

Quina regidoria o servei és responsable?

Benestar Social.

On i com es pot sol·licitar?

Cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social.

Més informació

Per accedir al servei es fa una valoració de la situació del sol·licitant, tenint en compte aspectes personals, familiars, de salut, dependència i econòmics.

AdjuntMida
bases_apats_a_domicili_2012.pdf1.47 MB