Banc del temps

Què és:

És un espai per compartir habilitats i coneixements, que possibilita el contacte entre persones i desenvolupa, amb la pràctica, els valors de cooperació i solidaritat.
Un Banc del Temps el formen un grup de persones motivades per intercanviar temps, que es dediquen a fer tasques puntuals per resoldre les necessitats de la vida quotidiana. La unitat d’intercanvi i de valor és l’hora, independentment del servei que s’ofereix o que es rep. Tot val el temps que es triga a realitzar-se.Les tasques que es fan en cap cas no poden suposar la cobertura d’un lloc de treball.El Banc del Temps es desenvolupa conjuntament amb la Creu Roja de l'Alt Maresme.

Quins serveis s'ofereixen:

  • Atenció a les persones: acompanyar nens/es a l’escola, llegir-los contes o jugar-hi. Cuidar persones grans, acompanyar-les al metge, sessions de lectura, gestions.
  • Feines domèstiques: anar a comprar, cuinar, cosir, petites reparacions, bricolatge, cuidar animals i plantes.
  • Informàtica: passar feines a ordinador, assessorament informàtic.
  • Idiomes: consultes, traduccions, conversa.
  • Assessorament/orientació: assegurances, finances, tècniques diverses (decoració, dibuix, jardineria).

Com puc participar?

Per a més informació i inscripcions, cal adreçar-se a les dependències de la Regidoria de Benestar Social de Pineda centre, al carrer Major, 44, els divendres d'11:00 a 13:00 h.