Participació Ciutadana

Pineda de Mar és un municipi amb una intensa activitat cultural. Al llarg de l’any s’organitzen diversos esdeveniments culturals amb una proposta variada que abasta tots els àmbits de la creació i la difusió artística. Així mateix, destaca pel potent teixit associatiu que genera una activitat constant, amb un extens calendari de festes populars que conviden a la gent a participar de la Cultura durant tot l'any.

Contacte:

 

Responsable polític:   Sandra Villarte Pazos, Regidora de Serveis Municipals, Participació Ciutadana i Barris
Responsable tècnic:   Ricard Alonso Vicent,   Tècnic de Cultura i Participació Ciutadana
Adreça:    Plaça de Catalunya, 3 (Can Comas)
Població:   08397 Pineda de Mar
Telèfon:    93 767 15 60
Fax:    93 767 12 12
Correu electrònic    cultura@pinedademar.org

Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació de Participació Ciutadana, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Desenvolupament de canals de participació ciutadana
-    Foment i impuls del teixit associatiu local
-    Registre d’entitats. Seguiments de fitxes d’entitats
-    Pla de participació ciutadana i agenda participativa
-    Consell consultiu municipal

Activitats, equipaments i serveis

Centre Cívic Poblenou
Els centres cívics, com a equipaments públics, han de permetre als ciutadans estructurar el seu coneixement de l’entorn urbà i apreciar-lo. En aquest sentit s’han de dissenyar com a suports per a l’articulació urbana, com a elements per a la integració social i com a un vincle per a la vertebració de la comunitat.
Es constitueixen, doncs, en instrument per a la producció d’un ventall de serveis adreçats a àmplies capes de la població; en contenidors d’entitats i col·lectius, d’iniciatives i projectes, en definitiva en peça significativa per a la construcció del teixit social i l’enfortiment de la societat civil.
El Centre Cívic Poblenou de Pineda de Mar, amb vocació de prestació de serveis a la ciutadania i superant l’àmbit estrictament cultural, es converteix en un centre puntal i vehiculador de demandes i polítiques d’altres tipus: millora educativa i formativa, en les dimensions de l’aprenentatge no formal; cohesió social, prestació de serveis socials, regeneració urbana i participació ciutadana.
Dades de contacte:
Passeig de Diputació, 8
08397 Pineda de Mar (Barcelona)
Telf: 93 767 15 60. Ext. 750

Activitats i serveis

La participació ciutadana representa el màxim exponent de la democràcia participativa i directa ja que proporciona a la ciutadania la plataforma perfecta per a exposar les seves opinions a través d'associacions, socials, esportives, culturals, veïnals, etc., mitjançant la prestació dels serveis següents:
-    Espais estables de participació
-    Registre d’entitats (ROEV)
-    Processos participatius
-    Fira d’Entitats
-    Atenció personalitzada als barris del Municipi
-    Associacionisme veïnal
-    Gestió espai d’entitats
-    Marató TV3