Cultura

Pineda de Mar és un municipi amb una intensa activitat cultural. Al llarg de l’any s’organitzen diversos esdeveniments culturals amb una proposta variada que abasta tots els àmbits de la creació i la difusió artística. Així mateix, destaca pel potent teixit associatiu que genera una activitat constant, amb un extens calendari de festes populars que conviden a la gent a participar de la Cultura durant tot l'any.
 

Contacte

Responsable polític:   Santiago Macip i Esteller,  Regidor de Cultura, Esports i Salut
Responsable tècnic:    Ricard Alonso Vicent,   Tècnic de Cultura i Participació Ciutadana
Adreça:    Plaça de Catalunya, 3 (Can Comas)
Població:    08397 Pineda de Mar
Telèfon:    93 767 15 60
Fax:    93 767 12 12
Correu electrònic:   cultura@pinedademar.org
 

Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 2 de juliol de 2015, l’àmbit material d’actuació d’Esports, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

-    Promoció d’activitats i cooperació amb les entitats
-    Cultura popular: festes i tradicions
-    Cultura artística: música, arts plàstiques, arts escèniques
-    Associacionisme cultural, formació cívica, relacions entre cultures
-    Biblioteques
 

Activitats, equipaments i serveis

L’Auditori
L’Auditori de Pineda de Mar es configura com a un espai cultural de titularitat municipal amb la finalitat de ser un nou eix dinamitzador sociocultural. La seva finalitat és la difusió i l’apropament de les arts escèniques al públic en general, així com la dinamització de les activitats de caràcter socioculturals promogudes i organitzades per les entitats residents en el municipi de Pineda de Mar.
La sala disposa d’equipaments tècnics que permetran acollir una programació estable  professional, així com realitzar actes destinats a altres usos socials. D’altra banda, l’Auditori esdevé també com un espai de participació ciutadana en la qual el teixit associatiu pinedenc pugui desenvolupar les seves finalitats i proposar activitats complementàries a les organitzades per l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Dades de contacte:
Carrer Progrés, 22
Telf.  93 767 15 60
08397 Pineda de Mar (Barcelona)

Can Comas, Espai de Dinamització Cultural
Dades de contacte:
Plaça de Catalunya, 3
Telf.  93 767 15 60
08397 Pineda de Mar

Espai cultural “Sara Llorens”
Dades de contacte:
Plaça de les Mèlies, s/n
Telf.  93 767 15 60
08397 Pineda de Mar

Fundació Tharrats
La Fundació Tharrats d'Art Gràfic neix com a resultat de l'estreta relació existent entre l'artista i escriptor català Joan Josep Tharrats i Vidal i la població de Pineda de Mar. Inaugurada el 6 d'abril de 1991, disposa d'un fons d'art fruit de la generosa donació feta per Joan Josep Tharrats de tota la seva obra gràfica i de més de cinc-centes peces de la seva important col·lecció particular.
 (http://www.pinedademar.org/fundacio-tharrats/la-fundacio)
Els seus Estatuts fundacionals es van aprovar per acord plenari de 5 de desembre de 1990. Per acord de Ple de 22 de setembre de 2005 es modifiquen per adequar-los a l’article 85 bis LBRL (BOPB núm. 304, de 21/12/2005). Dependència instrumental política de la Regidoria de Cultura .
Seu social: actualment la sala d’exposicions de la fundació està ubicada a la segona planta de Can Comas. Existeix un projecte per destinar l’espai Sara Llorens com a sala d’exposició definitiva

Biblioteques
Les Biblioteques de Pineda de Mar disposen de nombrosos documents sobre temes molt diversos, a més de revistes i diaris. El fons documental de les biblioteques es renova constantment per tal de satisfer les vostres demandes.
Tots els documents són de lliure consulta i la majoria es poden emportar en préstec.
Les biblioteques estan informatitzades i disposen d'ordinadors per la consulta del seu fons, així com el de les altres biblioteques de la Xarxa.
L'accés a la biblioteca és lliure i gratuït. Només per utilitzar els serveis de préstec i internet necesiteu el carnet de la biblioteca, que és gratuït. Si teniu cap dubte, el personal de la biblioteca està al vostre servei per ajudar-vos. Des de casa també podeu accedir al catàleg col·lectiu a través de l'adreça d'Internet: http://sinera.diba.cat.
Dades de contacte:
    Biblioteca M. Serra i Moret
    Direcció: Carrer Progrés, 22
    Horaris:
    Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h.  dimarts i dijous de 10:00 a 13:30 h.
    Horari d'hivern: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30 h. i dimarts, dijous, divendres i dissabtes de 10:00 a 14:00 h.
    Telèfon: 93.762.37.96 o trucant al 93.767.15.60 extensió 381.
    Adreça electrònica: b.pineda.msm@diba.es
     Biblioteca Poblenou
    Direcció: Passeig d'Europa, 23-25
    Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h
    Horari d'hivern: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h i dissabtes de 10:00 a  13:00h
    Telèfon: 93.766.20.16
    Adreça electrònica: b.pineda.p@diba.es

Serveis que s'ofereixen:

  •     Informació: Sobre qualsevol tema del vostre interès, mitjançant el propi fons, a través d'Internet o amb altres recursos intentem donar      respostes a les necessitats informatives.
  •     Consulta:  Tots els documents es poden consultar lliurament a les sales.
  •     Préstec: El servei de préstec és gratuït i el carnet és vàlid per a totes les biblioteques de la Xarxa

Per fer-se el carnet cal el DNI o passaport. El carnet és personal i intransferible. Els menors de 14 anys necessiten una autorització paterna.  Cada lector es pot emportar en préstec fins a 30 documents (15 materials en suport  paper i 15 materials multimèdia) per un termini de 30 dies. Si voleu llibres d'altres biblioteques, hi ha a la vostra disposició el Servei de Préstec Interbibliotecari. Cal abonar-ne el transport.   

  •     Internet : Accés gratuït a Internet (cal reservar hora) i zones sense fils.
  •     Activitats: Les biblioteques acullen activitats de foment de la lectura com exposicions,    tallers, narracions de contes, taller d'iniciació a  Internet, conferències, etc. Podeu consultar les activitats concretes a l'agenda municipal o a la pàgina de les biblioteques.
  •     Formació d'usuaris: S'organitzen sessions de formació d'usuaris. Si hi esteu interessats, informeu-vos a la biblioteca.