Pla d'Igualtat Municipal

Pla d’Igualtat Municipal

 • Auditoria de gènere
  És una diagnosi realitzada durant el període 2008-2009 que posa de relleu les desigualtats entre dones i homes en el nostre municipi. Durant el procés d'elaboració totes les àrees de l'ajuntament van col·laborar en el lliurament d’informació i revisió de resultats, i es van realitzar entrevistes a personal tècnic i polític, ja que la igualtat de gènere afecta tots els àmbits de la vida de la ciutadania. També es va realitzar un taller participatiu en el qual van assistir una cinquantena de dones que van complementar l’estudi. En aquest sentit, l’auditoria de gènere està estructurada en set línies estratègiques:
  • Impuls de les polítiques d’igualtat de gènere.
  • Lluita contra la violència de gènere.
  • Participació sociopolítica de les dones.
  • Repartiment de treballs i usos del temps.
  • Coeducació, formació i producció cultural de les dones.
  • Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori.
  • Promoció de la salut de les dones.

   A partir dels resultats d’aquest estudi es va poder concretar les necessitats d’actuació municipal per assolir la igualtat real entre dones i homes a Pineda de Mar. Així doncs, el següent pas va ser l’elaboració del Primer Pla d’Igualtat Municipal 2010-2012.
    

 • Pla d’Igualtat Municipal
  Es tracta d'un conjunt de mesures que s'han de dur a terme entre els anys 2010 i 2013 per part de totes les àrees de l'ajuntament. Té l'objectiu de millorar les actuacions municipals per assolir la igualtat real entre dones i homes a Pineda de Mar. El primer Pla d'Igualtat Municipal 2010-2013 va ser aprovat en el Plenari Municipal del mes de juliol de 2010.