Aula de Dansa

Aula de Dansa

Adreça: Carrer Jaume Balmes núm. 75 amb xamfrà c/ Pintor Fortuny núm. 57.

Calendari escolar: L’Aula Municipal de Dansa resta oberta de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 14 de setembre i resta oberta fins al 30 de juny, amb vacances escolars per Nadal i Setmana Santa. El mes de juliol i agost no hi ha classes.

Els programes d’ensenyament que ofereix l’Aula Municipal de Dansa són:

Per a infants de 3 a 6 anys: Preballet.
Per a infants de 7 a 12 anys: Dansa clàssica.
Per a infants majors de 12 anys: Dansa neoclàssica.

Els objectius de l’Aula Municipal de Dansa són:

Fomentar l’interès vers la dansa.
Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt de la dansa.
Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d’activitats.
Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar estudis professionals.
Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d’aprenentatge de l’alumne.

Les taxes del curs escolar 2016-2017 poden ser consultades a les ordenances fiscals vigents.