Llars d'Infants

Llars d'Infants

Les llars d’infants acullen infants dels quatre mesos als tres anys d’edat. Aquest tram d’edat correspon al primer cicle de l’etapa d’educació infantil. La seva funció és educativa i social com a complement de la tasca familiar.

TELÈFONS DE CONTACTE:

Llar d’infants Marinada: 93 766 15 88

Llar d’infants Bressol de Mar: 93 767 02 55

Ajuntament de Pineda: 93 767 15 60
Llars d’Infants municipals

Actualment el municipi de Pineda de Mar compta amb dues llars d’infants municipals, la llar d’infants Marinada i la llar d’infants Bressol de Mar, amb una oferta de 248 places (l'oferta actual és 214)d'escola bressol.

Calendari escolar. Les escoles resten obertes de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 12 de setembre i les dues llars resten obertes fins al 31 de juliol, amb vacances escolars per Nadal. Alternativament cada any, una de les dues llars resta oberta el mes d’agost.(fins al 14 d'agost).

Modalitats horàries. L’horari dels centres és de 9.00 (8:45)a 13.00 h i de 15.00 14:45 a 17.00 h. També s’ofereixen els serveis d’hora d’acollida de 8.00 a 9.00 h, ludoteca de 17.00 a 18.00 h i de 18.00 a 19.00 h (no hi ha oferta de 18-19)i servei de menjador de 13.00 a 15.00 h.

Beques. La Regidoria d’Educació atorga uns ajuts individualitzats per a la quota escolar i menjador fix dels infants matriculats a les escoles bressol municipals. Els ajuts individualitzats es concedeixen en funció de la baremació resultant.

Preus públics. Les taxes del curs escolar 2016-2017 poden ser consultades a les ordenances fiscals vigents.

Preinscripció i matriculació. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya anualment estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics.

Espais globals d’atenció a la família
Espai nadó: és un lloc de trobada i relació adreçat a pares i mares que
acaben de tenir un nadó; és un espai que possibilita la trobada i afavoreix
la relació.

Falta l'espai familiar

Espai per a pares i mares: es tracta de la realització de tallers-xerrades, tant de personal expert en temes concrets com de personal d’altres serveis (pediatres, llevadores, educadors socials…) dirigit a les famílies de Pineda de Mar amb infants de 0 a 3 anys, estiguin o no escolaritzats a les llars d’infants municipals. 

Llar d'Infants Bressol de Mar.

Ubicada a la plaça de Can Bel (carrer Sant Jordi, 106), es va inaugurar el setembre de 2005 i té una capacitat de 107 infants distribuïts en 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.767.02.55
Correu electrònic: bressoldemar@suara.coop

Llar d'Infants Marinada.

Es troba situada al barri de Poblenou, al carrer La Guàrdia, 11. L'actual edifici, compartit amb el CAP de Poblenou, es va inaugurar el novembre de 2003. El març de 2009 s'ha inaugurat la segona ampliació, consistent en l'edificació d'una segona planta.
Té una capacitat de 107 infants, amb 1 aula de lactants, 3 aules d'infants d'un any i 3 aules d'infants de 2 anys.
Tel.: 93.766.15.88
Correu electrònic: marinada@suara.coop
Llar d'infants privades:

Escola Bressol L'Oreneta
Adreça: Avinguda Montserrat, 40
Tel.: 93.762.56.08
Correu electrònic: a8051926@xtec.cat 
Llar d'Infants Essència
És un nova llar d'infants ubicada a la nostre població.
C/ Jaume I, 7-9
Codi: 08076327
TEl 620686226
 

AdjuntMida
Informació Preinscripció curs 2019-202087.43 KB