Beques

El Ple de l'Ajuntament de data 31 de març de 2016 va aprovar les Bases reguladores per a l'atorgament de beques i ajuts en l'àmbit educatiu.

Els ajuts s'ofereixen per a la cobertura de necessitats bàsiques relacionades amb l'atorgament de beques i ajuts relacionades amb el camp educatiu.

TIPOLOGIES

BEQUES DE LLIBRES (educació infantil i cicle inicial primària i educació secundària)

Ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost dels llibres escolars (o, en el seu defecte, el suport informàtic per a l'adquisició dels llibres escolars) de l'educació infantil (P-3, P-4, P-5), cicle inicial de primària (1r, 2n) i secundària (1r a 4t d'ESO).

BEQUES LLARS D'INFANTS

Ajuts econòmics destinats a la subvencio temporal d'una part de les quotes de les llars d'infants municipals. Es podran atorgar beques a les llars d'infants privades reconegudes pel Departament d'Ensenyament, sempre que hagin demanat la preinscripció a les llars d'infants municipals i no hagin obtingut places.

BEQUES DE CASALS D'ESTIU

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de les quotes de casals o activitats d'estiu organitzats per entitats de Pineda de Mar.

BEQUES D'ESCOLA D'ADULTS

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar part del cost de la matrícula dels cursos homologats de l'Escola d'Adults municipal.

BEQUES DE TRANSPORT

Són un ajut econòmic destinat a subvencionar el cost del transport escolar, en la part que paguen les famílies, al segon cicle d'educació infantil i de primària per tots aquells nens/es que estiguin cursant educació infantil o primària.

BEQUES D‘ESCOLA DE MÚSICA I/O ESCOLA DE DANSA

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de les quotes de les escoles de música i/o dansa municipals.

BEQUES PER A MATRÍCULES D'ESTUDIS SUPERIORS (CFGS i universitat) I ESTUDIS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d'una part de la matrícula del primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), d'estudis Universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d'educació especial.

BEQUES DE MENJADOR

Són ajuts econòmics temporals que atorga el Consell Comarcal del Maresme destinats a subvencionar les quotes de menjador escolar dels nens/es que estiguin cursant educació infantil o primària. La sol·licitud de beca de menjador es pot trobar l'enllaç següent: http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11713

PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tipus de beca

Període de presentació de sol·licituds

Beques casal d’estiu 

2 a 20 de maig de 2016

Beques de llibres

Beques de llars d’infants

Beques d’escola de música i escola de dansa

Beques de transport

Beques de menjador

16 de maig a 3 de juny de 2016

Les sol·licituds (original i còpia) hauran de presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar, Plaça de Catalunya, 1, o en el Centre Cívic de Poblenou, durant els dies i hores que es determinen, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat disponible també a la mateixa OAC i al Centre Cívic Poblenou:

Lloc de presentació

Horari

OAC
​(Plaça de Catalunya, 1)

08.30 a 14.00 h

   

Centre Cívic Poblenou 
(Passeig de Diputació, 8)

09.00 a 14.00 h

   

 

AdjuntMida
201604_basesbeques_ambit_educatiu.pdf208.8 KB
20160428_sol-licitud_beques_educacio-transport.pdf81.6 KB
20160428_sol-licitud_beques_educacio.pdf78.66 KB
20160428_sol-licitud_beques-casal_estiu.pdf81.78 KB