Habitatge i Garantia Energètica

Com a conseqüència del fort augment del nombre de persones i famílies del nostre municipi amb dificultats per a fer front al pagament del lloguer o la hipoteca del seu habitatge habitual i del manteniment dels subministraments bàsics, l'Ajuntament de Pineda de Mar crea una regidoria específica per a mirar de donar una resposta més especialitzada a aquestes problemàtiques.

Per aconseguir-ho obre una Oficina municipal on canalitzar totes les demandes i oferir la informació i l’assessorament a les persones i famílies afectades en matèria  d’habitatge i garantia energètica.

El criteris que guien aquest punt d’atenció són el concepte de finestreta única, atenció directa al ciutadà i proximitat.

Serveis que s'ofereixen:

 • Informació i assessorament personalitzat en matèria d’habitatge.
 • Tramitació ajuts pels deutes de lloguer i d’hipoteca per evitar que les famílies perdin el seu habitatge habitual.
 • Tramitació d’ ajuts econòmics per a emergències socials destinat a persones i famílies desnonades.
 • Informació i valoració per accedir a la borsa d’habitatges de lloguer social de Pineda de Mar.
 • Informació per fer la inscripció al registre habitatge de protecció oficial.
 • Promoció de la captació habitatges privats per crear un parc d’habitatges destinat a ciutadans de Pineda que no disposen dels ingressos suficients per accedir a un habitatge de mercat lliure.
 • Gestió i seguiment dels habitatges que formen part de la borsa de lloguer social.
 • Tramitació d'ajuts econòmics per pagar el lloguer per persones titulars d'un contracte d'arrendament de la seva residència habitual i permanent.
 • Servei d’intermediació en deutes d’habitatge per a famílies amb dificultats per a pagar la hipoteca o el lloguer.
 • Informació, assessorament i gestió per sol·licitar el bo social per a famílies en situació de vulnerabilitat a les empreses de subministraments.
 • Informació sobre com millorar l'eficiència i la gestió energètica de la llar.
 • Servei d'informació i assessorament sobre clàusules abusives per a persones i famílies amb préstecs hipotecaris.
 • Informació ajuts per la rehabilitació de l’habitatge.


 

Dades de contacte:

Regidora responsable: Carme Aragonès Flaquer

Oficina Municipal d'Habitatge i Garantia Energètica

C. Major, 16-18

Pineda de Mar

Telèfon 93 767 15 60 - Ext. 741

Correu electrònic: habitatge@pinedademar.cat

Horari d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

·      

Enllaços d’interès:

- informació ajuts econòmics i d’altres: http://agenciahabitatge.gencat.cat

- catàleg serveis consell comarcal: http://www.ccmaresme.cat/area.php?id=134

- informació plataforma afectats hipoteca: https://pahaltmaresmepineda.wordpress.com/

- tramitació bo social electricitat: https://www.endesaclientes.com/bono-social.html

- tramitació bo social gas: https://www.gasnaturalfenosa.es/ca/llar/llum_o_gas/contractar_llum_o_gas/tarifes_llum_i_gas/altres_tarifes/bo_social_llum