Immigració

Dades de Contacte:

 • Regidora responsable:
  Sònia Moraleda Campayo
 • Coordinadora del pla
  Maite Mateu
 • Direcció:
  C. Riera, 71; 08397 Pineda de Mar
 • Horari:
  Dilluns a divendres de 8 a 14 h.
 • Telèfon:

  93 767 15 60 ext. 0 257

 • Adreça electrònica: immigracio@pinedademar.cat

Personal que hi treballa:

 • 1 tècnica d'immigració.
 • 1 Mediadora comunitària

Què és:

El programa intermunicipal d'immigració de l'Alt Maresme és un servei compartit amb els municipis de Calella, i Tordera que té com a objectiu principal objectiu facilitar el procés d’integració de persones d’altres països que resideixen a la zona, i donar suport a serveis municipals i entitats en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió local del fet migratori: diversitat, acollida de persones nouvingudes, cohesió social, igualtat d'oportunitats i convivència ciutadana, entre d'altres.

Què es fa:

•  Formació.
•  Programació de xerrades, conferències, exposicions... posant especial èmfasi en aquelles que fomentin  la participació  de la població d’origen immigrant en els aspectes de la vida social, cultural... del municipi
•  Tallers de sensibilització del fet migratori i de promoció de la convivència als centres educatius.
•  Suport a entitats en la tramitació de subvencions i disseny de projectes.
•  Impuls de projectes de caràcter intercultural.

Serveis que s'ofereixen:
•  Oficina d'Informació al Treballador Estranger: Servei ofert mitjançant un conveni entre la Diputació de Barcelona i CCOO, que dona assessorament jurídic gratuït i de suport en la tramitació de documents legals per a persones estrangeres (permís de treball, residència, nacionalitat, etc.). El servei s'ofereix al Centre Innova, previa concertació de cita.
•  Servei de primera acollida a persones estrangeres:
Què és? Es tracta d'un conjunt d'accions adreçades a promoure l'autoomia personal desde el acompanyament, la informació i la formació. Inclou:

 • Sessió de benvinguda i entrevista personal
 • Coneixements bàsics de català (Nivell A2 del Marc Europeu de les Llengües)
 • Coneixemens laborals (15 hores)
 • Coneixement de la societat catalana (15 hores)

La realització dels difernts mòduls dona dret a un certificat emès per la generalitat de Catalunya que es útil per a tots aquells processos d'estrangeria on sigui necessari acreditar el grau d'integració.
Qui: Estrangers immigrats, sol·licitants, d'asil, refugiats, apàtrides i retornats majors de 16 anys residents a Pineda.
On demanar-lo:  Oficina d'Atenció al Ciutadà   i/o Programa d'Immigració
Cost: Servei gratuït finançat parcialment pel Fons Social Europeu.
Que cal dur: Fotocòpia del passaport.