Objectius del Fòrum Mediambiental

Entre les formes de participació ciutadana més desenvolupades en l'àmbit de l'Administració local hi ha els anomenats Fòrums de Medi Ambient, dissenyats per a la intervenció de representants municipals, agents socioeconòmics, experts en la matèria i ciutadans en general, en els quals es presenten propostes específiques d'actuació i s'informa els ciutadans sobre el desenvolupament de l'Agenda 21 Local, i en els que la participació ciutadana s'articula mitjançant la convocatòria a la ciutadania i als diferents agents socials i econòmics del municipi amb l'objectiu de validar, completar o esmenar, mitjançant la participació directa i oberta, les propostes d'actuació municipal amb incidència ambiental.

Fomentar la informació i potenciar la participació dels ciutadans resulta imprescindible per afrontar el canvi de model urbà i per enfortir la cohesió social al voltant de futurs projectes.

El FÒRUM MEDIAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA té com a objectiu principal aconseguir la màxima i més oberta participació dels ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar.

Aquest FÒRUM MEDIAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA es constitueix com a mecanisme participatiu, de caràcter funcional i no orgànic, que pretén, mitjançant convocatòries obertes, reunir els representants municipals, agents socioeconòmics, experts en les diferents matèries i ciutadans en general, i ser un punt de trobada, informació i intervenció on sigui possible, mitjançant la participació activa i directa, validar, completar o esmenar les propostes específiques d'actuació que desenvolupen l'Agenda 21 Local.