Presentació del Fòrum Mediambiental

La participació ciutadana en el seu sentit més ampli de la paraula ha de portar implícitament el concepte de corresponsabilitat de ciutadans i ciutadanes de Pineda de Mar, i aquest fet ens ha dut a donar un salt qualitatiu en la nova definició del concepte participatiu: La creació del FÒRUM MEDIAMBIENTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Aquest ha de ser per a tots i totes un mecanisme útil, obert, flexible i adaptable als nous temps i als desitjos de les persones que tenen a les seves mans la sostenibilitat del nostre entorn.

L'eina que teniu a la vostra pantalla és el nexe de connexió entre vosaltres, l'ajuntament i, fins i tot, altres ens públics o privats qeu actuïn i siguin responsables dels temes que poden anar sortint a les reunions del FÒRUM.

L'equip de govern, i molt en concret els membres que integrem la regidoria de Medi Ambient, esperem poder col·laborar amb vosaltres i que en nosaltres tingueu un punt de referència per tal d'aportar el vostre gran granet de sorra a les polítiques mediambientals de Pineda.

Gràcies!

Mònica Palacín i París
Regidoria de Medi Ambient