Senyalització viària

Aquesta secció duu a terme les tasques següents:

 • manteniment i conservació de tot el mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts, fanals, ...).
 • neteja de grafits.
 • pintat de passos subterranis per a vianants i per a vehicles.
 • pintat d'edificis públics.
 • senyalització horitzontal en combinació amb la Policia Local.

El personal dotat per aquest servei és:

 • un cap de secció.
 • un oficial de segona.
 • un operari múltiple.

Els vehicles dotats per aquest servei són:

 • una furgoneta Jumper Citroën.
 • dues màquines de pintar Airless.
 • una màquina d'esborrar pintura.