Noves Tecnologies

Dades de Contacte:

 • Regidor responsable:
  Antoni Abad Guillén
 • Direcció:
  Plaça de Catalunya, 1; 08397 Pineda de Mar
 • Horaris:
  Laborables de 9 a 14 h, amb cita prèvia
 • Telèfon: 93 767 15 60 ext. 0 200 Fax: 93 767 12 12
 • Adreça electrònica: ajuntament@pinedademar.org

Què és fa:

La Regidoria d'Informàtica i Noves Tecnologies és de nova creació, ja que neix amb la constitució del consistori de l'any 2003. Té el seu origen, no obstant, en l'antiga Unitat Informàtica, adscrita a l'Àrea de Govern de l'Ajuntament.

 • El seu objectiu principal és aconseguir que l'Ajuntament de Pineda de Mar pugui assolir una òptima gestió dels seus recursos, i per tant millorar el servei que es proporciona als ciutadans, mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

  Entre les tasques que es desenvolupen habitualment per la Regidoria podem esmentar:

  • Coordinació de l'adquisició de maquinari i programari, en funció de les necessitats de les diferents àrees i departaments de l'Ajuntament, així com dels seus corresponents contractes de manteniment.
  • Actualització de noves versions de sistemes operatius i aplicacions informàtiques.
  • Gestió de còpies de seguretat i altres processos determitats per la Llei de protecció de dades.
  • Disseny i manteniment de la pàgina web de l'Ajuntament.
  • Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per tal de cobrir necessitats específiques de determinades àrees o departaments.

Actualment, també s'està desenvolupant un ambiciós projecte que pretén que a curt termini, els ciutadans de Pineda de Mar puguin, mitjançant internet, disposar de tota la informació actualitzada sobre els procediments administratius en els quals estiguin interessats, així com efectuar determinats tràmits sense haver d'accedir a les dependències de l'Ajuntament.

Serveis que s'ofereixen:

 • Suport i assesorament en materia de noves tecnologies als serveis municipals.