Via Pública

Dades de Contacte:

Personal que hi treballa:

 • 1  administrativa

Què és fa:

 • Es realitzen tots aquells tràmits relacionats amb la mobilitat de les persones dins del terme municipal.
 • Es gestionen serveis d'aparcament.
 • Es tramiten les ocupacions de via pública.

Tràmits més freqüents: 

 1.  Ocupacions de via publica per obres (amb materials de construcció, containers, sac de runa, camió grua i bastides), petició amb autoliquidació.
 2.  Llicència d'ocupació de via publica amb taules i cadires, expositors i quiosc.
 3.  Autorització de venda de roses i llibres la Diada de Sant Jordi
 4.  Llicències de gual, altes, baixes, canvis de nom i modificació de condicions de  la llicència de gual (metratge porta o capacitat de vehicles i petició contragual).
 5.  Activitats extraordinària musical en espai obert.
 6. Llicència  d'ocupació temporal del domini públic local mitjançant la instal·lació de  casetes de venda de productes pirotècnics per a la revetlla de Sant Joan i Sant Pere.
 7.  Llicència urbanística municipal per instal•lació de cartells i rètols en via pública
 8. Queixes i suggeriments