Transport i mobilitat

Presentació del departament

Uns dels departaments més joves de l’Ajuntament és el de Mobilitat. Aquest departament neix de la necessitat de canviar el model utilitzat històricament de desenvolupament territorial cap a un model de desenvolupament territorial sostenible.

A partir dels criteris de sostenibilitat s’ha de replantejar la manera en què ens movem, com s’ordena el territori, com es localitzen els centres generadors de mobilitat i quina ha de ser la dotació d’infraestructures i de mitjans i serveis de transport.

L’any 2003 es va aprovar la Llei de Mobilitat que té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments  necessaris perquè la societat catalana assoleixi aquests objectius i per garantir a tots el ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles.

Aquesta nova visió comporta canvis en les prioritats d’actuació:

Prioritats tradicionals:

1. Cotxe         2. Transport públic        3. Vianants

Prioritats actuals:

1. Vianants     2. Bicicletes    3. Transport públic    4. Cotxe

Per poder aconseguir un municipi més agradable i en el qual els carrers tornin a ser de les persones i no dels cotxes, s’ha de realitzar una tasca que integri les aportacions de la resta dels departaments que conformen l’Ajuntament i les dels ciutadans de Pineda de Mar.

Per més informació sobre les modalitats actuals de transport dins del municipi, consulteu aquí.

Dades de contacte:

 • Regidor responsable:
  Francisco Javier Aguirre Rodríguez-Portugués  
 • Direcció:
  Sant Joan, 63; 08397 Pineda de Mar.
 • Horaris:
  De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00 h.
 • Telèfon: 93 762 96 00,
 • Adreça electrònica:  mgarcia@pinedademar.org

Personal que hi treballa:

 • 1 administrativa

Què és fa:

 • Es planifica i es gestiona de manera integral tot el que fa referència a la mobilitat urbana, donant prioritat als models de transport ambientalment més sostenibles: a peu, bicicleta i transport públic. S'evita l'exclusió social i es fomenta l'accessibilitat. En definitiva, es millora la qualitat de vida, la salut i la seguretat viària.

Serveis que s'ofereixen:

 • Estem tramitant el Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar (PMU)
 • Es realitzen tots aquells tràmits relacionats amb el servei de taxi, de transport turístic i de bus
 • Coordinats amb la Policia Local, es realitzen tràmits relacionats amb els aparcaments, la circulació, la senyalització, etc.
 • Es realitzen informes sobre mobilitat relacionats amb el planejament urbanístic
 • Es realitzen campanyes de sensibilització en relació a la mobilitat sostenible i segura
 • Es tramiten ajudes i subvencions destinades a millorar o implantar models de transports sostenibles

Tràmits o preguntes més freqüents:

 Pla de Mobilitat Urbana:

 • En data 28 de juny de 2012, el Ple de l'Ajuntament va aprovar incialment el Pla de Mobilitat Urbana, així com l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.